Lietošanas noteikumi


INTERNETA VEIKALA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Interneta veikala (tālāk tekstā — e-veikals) apmeklētāji un lietotāji (tālāk tekstā — Jūs) piekrīt tālāk minētajiem lietošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot. E-veikalā ir pieejami dažādu ražotāju un/vai pakalpojumu sniedzēju (tālāk tekstā — Pakalpojumu sniedzējs) produkti.

1. Programmprodukts

Programmprodukts ietver datorprogrammu, ieskaitot visus tās jauninājumus, izlaidumus un papildinājumus, kas saņemti atbilstoši licences līguma noteikumiem abonementa darbības laikā.

2. Samaksas veids

E-veikalā Pakalpojumu sniedzēja produktu var iegādāties, maksājot ar kredītkarti/debetkarti, izmantojot SEB, Swedbank, Luminor un Citadele internetbankas pakalpojumus, noformējot regulāro maksājumu pakalpojumu, kā arī veicot pārskaitījumu uz Pakalpojumu sniedzēja bankas kontu, kas norādīts priekšapmaksas rēķinā.

Izvēloties regulāro maksājumu pakalpojumu, Jūs atļaujat no Jūsu norādītās bankas norēķinu kartes automātiski iekasēt regulāro mēneša abonēšanas maksu. Pakalpojums ir spēkā, līdz Jūs to pārtraucat (skatīt 3. punktu) vai līdz norādītās norēķinu kartes derīguma termiņa beigām.

3. Pirkuma/pakalpojuma anulēšana un pārtraukšana

Pakalpojumu sniedzējs patur tiesības anulēt jebkuru pirkumu vai pakalpojumu, ja pastāv aizdomas par darījuma iespējamu krāpniecisku raksturu. Citai personai izsniegtas maksājumu kartes un/vai maksājumu kartes datu izmantošana, piemēram, preču un pakalpojumu iegādei, ir pretlikumīga. Šādā noziedzīgā nodarījumā vainīgā persona var tikt saukta pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikumu.

Lai pārtrauktu regulāro maksājumu pakalpojumu, Jums ir jāizmanto saite “Pārtraukt ikmēneša abonēšanu”, kas ir atrodama Pakalpojumu sniedzēja sūtītajā e-pasta ziņojumā, ko Jūs saņemat pēc pakalpojuma pieteikšanas. Ja kāda iemesla dēļ šis e-pasta ziņojums vairs nav pieejams, lūdzam sazināties ar Pakalpojumu sniedzēju.

4. Atteikuma tiesību izmantošana

Jūs apliecināt un piekrītat, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punkta 13. daļu jūs nevarat izmantot atteikuma tiesības, jo līgums ir noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā.

5. Pārdevēja un pakalpojumu sniedzēja atbildība

Pakalpojumu sniedzējs nepārbauda Jūsu personas datus un neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas var rasties, izmantojot svešas maksājumu kartes vai personas datus.

Pakalpojumu sniedzējs saglabā tiesības mainīt lietošanas noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma. Izmaiņas stājas spēkā pēc noteikumu publicēšanas e-veikala mājaslapā.

Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par programmprodukta atbilstību Jūsu mērķiem, kā arī par sekām vai datu bojājumu, kas varētu rasties, lietojot programmproduktu.

6. Pircēja atbildība

Jūs apņematies netraucēt e-veikala pakalpojuma darbību, tai skaitā neveikt nekādu informācijas kopēšanu, pielāgošanu vai datu publicēšanu vai veikt apzinātas darbības, kas varētu izraisīt e-veikala pakalpojuma pārslodzi.

Jūs piekrītat tālāk minētajam:

  • Jūs esat vismaz 18 gadu veca rīcībspējīga persona.
  • Jūs apņematies neizmantot trešās personas maksājumu karti un internetbankas pakalpojumus, lai samaksātu par pirkumu vai pakalpojumu.
  • Pārdošanas dokumenti būs sagatavoti elektroniski un derīgi bez paraksta.

Šeit minēto noteikumu pārkāpšana ļauj mums anulēt Jūsu pirkumu.