Privatumo sąlygos


Bendrosios nuostatos

Šios privatumo sąlygos (toliau - „sąlygos") reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasis Pardavėjas (toliau - „mes") tvarko „Tilde IT" interneto parduotuvėje (toliau - Parduotuvė) Pirkėjų (toliau - „Jūsų") asmens duomenis.

Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

Registracijos pateikimo taisyklės

Jūs registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis Parduotuve.

Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno fizinio asmens, kuris lankosi Parduotuvėje, teisę į privatumą. Mes renkame ir panaudojame fizinio asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą Parduotuvės registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:

  1. apdoroti Jūsų prekių ar paslaugų užsakymus;
  2. išspęsti problemas susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
  3. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

Ne asmeninius Jūsų duomenis, t.y. duomenis susijusius su Jūsų įsigytomis prekėmis, mes galime naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės. Mes pasiliekame sau teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai.

Slapukai

 „Google Analytics“ („Google Inc.“) kuriami slapukai mūsų internetinės parduotuvės svetainėje naudojami siekiant tobulinti jos turinį ir jį pritaikyti pagal lankytojų poreikius.

Jei pageidaujate, kad mes negautume jokios informacijos apie Jūsų naudojimąsi svetaine, galite apriboti slapukų naudojimą, tačiau atminkite, kad be slapukų negalėsite naudotis visomis svetainės funkcijomis.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims 

Be Jūsų sutikimo neperduosime Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, jei iš mūsų to nereikalauja Lietuvos įstatymai. 

Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

Tam, kad mes galėtume efektyviai ir tiksliai vykdyti Jūsų užklausas, paslaugų užsakymus elektroninėje parduotuvėje „www.tilde.lt", mes turime gauti iš Jūsų kuo tikslesnius duomenis. Todėl Jūs elektroninėje parduotuvėje „www.tilde.lt" pateiktose registracijos formose turite nurodyti apie save tikslius duomenis arba, jiems pasikeitus, juos nedelsiant atnaujinti pats.

Informacijos užklausos ir pretenzijos 

Pateikdami raštišką prašymą turėsite teisę gauti informaciją apie su Jumis susijusius apdorojamus duomenis ir prašyti pataisyti neteisingą, neišsamią ar netikslią asmens informaciją ar nutraukti Jūsų asmens informacijos apdorojimą, jei tai leidžia taikomi įstatymai. 

Užklausas dėl asmens duomenų tvarkymo pateikite mūsų įmonės adresu: UAB Tilde informacinės technologijos, Naugarduko g. 100, Vilnius, LT-03160, arba el. paštu biuras@tilde.lt (pasirašykite el. parašu).

Sutikimas

Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

Sąlygų keitimas

Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami Parduotuvėje.

Jei Jūs po šių sąlygų pasikeitimų naudojatės Parduotuvės teikiamomis paslaugomis, mes laikome, kad Jūs sutikote su sąlygų pakeitimu.

Baigiamosios nuostatos

Šioms Privatumo sąlygoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Visi nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.