Naudojimosi sąlygos


NAUDOJIMOSI INTERNETINE PARDUOTUVE TAISYKLĖS

Internetinės parduotuvės (toliau tekste – e. parduotuvė) lankytojai ir vartotojai (toliau tekste – Jūs) sutinka su toliau nurodytomis naudojimosi taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. E. parduotuvėje galima įsigyti įvairių gamintojų ir (arba) paslaugų teikėjų (toliau tekste – Paslaugų teikėjas) produktų.

1. Programinės įrangos produktas

Programinės įrangos produkto apibrėžimas apima kompiuterių programą, įskaitant visus jos atnaujinimus, leidimus ir papildymus, gautus pagal licencijos sutarties sąlygas abonento galiojimo metu.

2. Mokėjimo būdas

Paslaugų teikėjo produktą e. parduotuvėje galima įsigyti mokant kredito ar debeto kortele, naudojantis SEB, „Swedbank“, „Luminor“ ir „Citadele“ interneto banko paslaugomis, įforminant periodinių pervedimų paslaugą, atliekant pavedimą į Paslaugų teikėjo banko sąskaitą, nurodytą išankstinio apmokėjimo sąskaitoje.

Jei pasirenkate periodinių pervedimų paslaugą, Jūs leidžiate iš Jūsų nurodyto banko atsiskaitymo kortelės automatiškai išskaičiuoti periodinį mėnesinį abonentinį mokestį. Paslauga galioja, kol Jūs ją nutrauksite (žr. 3 punktą) arba iki nurodytos atsiskaitymo kortelės galiojimo termino pabaigos.

3. Pirkimo ar paslaugos anuliavimas ir nutraukimas

Paslaugų teikėjas pasilieka teisę anuliuoti bet kurį pirkimą ar paslaugą, jei esama įtarimų dėl galimo apgaulingo sandorio pobūdžio. Kitam asmeniui išduotos mokėjimo kortelės ir (arba) mokėjimo kortelės duomenų naudojimas, pvz., prekių ir paslaugų įsigijimui, yra neteisėtas. Tokią nusikalstamą veiką įvykdęs asmuo gali būti patrauktas atsakomybėn pagal Latvijos Respublikos baudžiamąjį kodeksą.

Jei norite nutraukti periodinių pervedimų paslaugą, Jūs turite pasinaudoti nuoroda „Nutraukti mėnesinę prenumeratą“, pateikiama Paslaugų teikėjo siųstame e. pašto pranešime, kurį gavote registruodamiesi gauti paslaugą. Jei dėl kurių nors priežasčių nebegalite pasinaudoti šiuo e. pašto pranešimu, susisiekite su Paslaugos teikėju.

4. Naudojimasis sutarties atsisakymo teise

Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad pagal Ministrų kabineto taisyklių Nr. 255 „Nuotolinės sutarties taisyklės“ 22 punkto 13 dalį negalite pasinaudoti sutarties atsisakymo teise, nes sutartis sudaryta dėl skaitmeninio turinio, kuris nepristatomas nuolatinėje duomenų laikmenoje, tiekimo.

5. Pardavėjo ir Paslaugų teikėjo atsakomybė

Paslaugų teikėjas netikrina Jūsų asmens duomenų ir neprisiima atsakomybės dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl pasinaudojimo svetimomis mokėjimų kortelėmis ar asmens duomenimis.

Paslaugų teikėjas pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti naudojimosi taisykles. Pakeitimai įsigalioja taisykles paskelbus E. parduotuvės interneto svetainėje.

Paslaugų teikėjas neprisiima atsakomybės, jei programinės įrangos produktas neatitinka Jūsų tikslų ir jei dėl programinės įrangos produkto naudojimo kilo pasekmių ar buvo sugadinti duomenys.

6. Pirkėjo atsakomybė

Jūs įsipareigojate netrukdyti E. parduotuvės paslaugos veiklos, nekopijuoti ir nepritaikyti jokios informacijos ir neskelbti duomenų, nevykdyti sąmoningų veiksmų, galinčių sukelti E. parduotuvės paslaugos perkrovą.

Jūs sutinkate su toliau nurodomomis sąlygomis:

  • Jums ne mažiau nei 18 metų ir esate veiksnus asmuo.
  • Jūs įsipareigojate nesinaudoti trečiojo asmens mokėjimo kortele ir interneto banko paslaugomis, kad sumokėtumėte už pirkimą ar paslaugą.
  • Pardavimo dokumentai bus parengti elektroniniu būdu ir galios be parašo.

Nurodytų taisyklių pažeidimas suteiks mums pagrindą anuliuoti Jūsų pirkimą.